Wonen Jeugdzorg

De Korenschoof Zorgboerderij beschikt over 3 woongroepen binnen de doelgroep Jeugdzorg.

 

Weust

Onze woongroep Weust biedt ruimte aan 6 bewoners in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar. De Weust bestaat uit jeugdigen die redelijk zelfstandig worden. De begeleiding tot zelfstandigheid staat in deze groep centraal. Het doel voor deze jeugdigen is om mogelijk uit te stromen richting een ambulante setting en zelfstandigheid.

Wannmaker

De Wannmaker bestaat uit een groep van 6 jeugdigen. De Wannmaker wordt gevormd door jeugdigen met een autismespectrumstoornis (ASS). De leeftijd in deze groep varieert van 8 t/m 17 jaar. De jeugdigen liggen qua ontwikkelingsleeftijd dicht bij elkaar en delen dezelfde problematiek. De jeugdigen op deze groep zijn creatief en vinden het leuk samen fanatiek bezig te zijn met bijvoorbeeld voetballen (bij de lokale voetbalvereniging) of knutselen.

Getkot

Onze woongroep Getkot biedt plek aan 6 bewoners. De Getkot is een groep jeugdigen waarbij LVB op de voorgrond staat. De kalenderleeftijd van deze jeugdigen varieert van 10 t/m 19 jaar. De jeugdigen binnen deze woongroep vinden vooral aansluiting op elkaar in de ontwikkelingsleeftijd en op sociaal emotioneel niveau.

Aanmelden

Voor onze woongroepen werken wij met een wachtlijst. Jeugdigen worden niet enkel geplaatst op basis van hun plaats op deze wachtlijst, maar ook op basis van de passendheid en dynamiek binnen de huidige woongroep. Nieuwe aanmeldingen zijn daarom altijd welkom.

Heb je interesse in een woonplek bij De Korenschoof? Neem dan gerust contact met ons op voor informatie. Aanmelden kan ook via onze website.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.