Vertrouwenspersoon JeugdStem

JeugdStem is de organisatie van de vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedere jeugdige en iedere ouder/verzorger die te maken heeft met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij JeugdStem terecht voor informatie, advies of ondersteuning.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van JeugdStem is gratis. JeugdStem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van De Korenschoof.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je JeugdStem:

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Vanuit JeugdStem is een vertrouwenspersoon verbonden aan De Korenschoof. Zij bezoekt tweewekelijks actief onze woongroepen en is zo zichtbaar en makkelijk bereikbaar voor de jeugdigen. Op De Korenschoof Zorgboerderij beschikken de jeugdigen over de directe contactgegevens van de vertrouwenspersoon, zodat zij haar kunne bellen, appen en mailen. Tevens zijn er flyers beschikbaar met haar foto en contactgegevens.

Vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Elke jeugdige die professionele zorg krijgt en onder de
Wet zorg en dwang valt, kan ondersteuning krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd).

Noor Burggraaf is als vertrouwenspersoon vanuit het LSR verbonden aan De Korenschoof. Je kan met Noor praten als je zorg ontvangt waar je het niet mee eens bent.  Ook kan Noor je bijvoorbeeld helpen bij het duidelijk krijgen van een probleem, het voorbereiden van gesprekken, het ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg, of het ondersteunen bij het schrijven van brieven of e-mails.

Je kan Noor bellen of appen, of een e-mail sturen.

Contactgegevens Noor Burggraaf