Handicap

Voor kinderen die verstandelijk en/of lichamelijk beperkt zijn, bieden wij ook zorg en ondersteuning. De combinatie van beperkingen maakt dat deze kinderen intensieve zorg en begeleiding nodig hebben.

Met onze verschillende professionals bieden wij die zorg en begeleiding. Afgestemd op de situatie van het kind/de jongere. Is er meer of andere zorg nodig dan wij kunnen bieden, dan gaan we in overleg over de mogelijkheden.

Samen zorgen we dat ieder kind de zorg, aandacht en begeleiding krijgt die nodig is en past bij de situatie.