Wetten en financiering

 

Wetten

Binnen De Korenschoof bieden wij zorg vanuit de financieringsvormen Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer informatie over deze wetten kun je lezen op de website van de Rijksoverheid. De links hiernaartoe vind je hier.

Financiering

Om gebruik te maken van het zorgaanbod en/of diensten van De Korenschoof is een beschikking nodig vanuit de gemeente (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Cimot) of een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). In een beschikking of indicatie staat beschreven of je ondersteuning nodig hebt en hoeveel ondersteuning.

Wie betaalt wat?

Welke bijdrage aan de zorg moet je zelf leveren en wat wordt voor je betaald?

Jeugdigen die jonger zijn dan 18 jaar en zorg ontvangen op basis van de Jeugdwet hoeven geen eigen bijdrage te betalen. Voor jeugdigen van 18 jaar en ouder geldt dat zij een eigen bijdrage zorg moeten betalen. Deze eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd.

Wonen bij De Korenschoof

Voor jeugdigen die bij ons wonen voorziet De Korenschoof in de standaard inrichting van de slaapkamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Jeugdigen zijn vrij hun eigen slaapkamer verder in te richten, maar doen dit op eigen kosten.

De Korenschoof betaalt het gewone eten en drinken. Hieronder vallen ontbijt, lunch, warme maaltijd, koffie, thee, melk, tussendoortjes en frisdrank en snacks voor in het weekend. Ander eten en drinken betaalt de jeugdige zelf.

Voor diensten zoals het wassen van kleding, begeleiding bij een vakantie of bezoek aan de kapper vraagt De Korenschoof alleen een eigen bijdrage als de jeugdige een Wlz-indicatie heeft..

Meer informatie over de eigen bijdrage en de tarieven lees je in onderstaande documenten. Aanvullende documenten, zoals het toestemmingsformulier en de aanvraag van een automatische incasso, vind je hier.