Samenspel

In dagelijkse situaties hebben kinderen vaak te maken met een grotere groep zoals het gezin, de kinderen op straat, de school en de sportvereniging. Het functioneren in een grotere groep kan dusdanig veel van het kind vragen waardoor misverstanden en miscommunicatie kan ontstaan.

 

Met Samenspel leren we de kinderen door middel van ervaringsgerichte werkvormen de vaardigheden rondom samenwerken, samenspel en communicatie eigen te maken. Onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut (PMT) en kinderfysiotherapeut wordt dit proces praktisch vormgegeven, met ondersteuning door een gedragswetenschapper.

Doel van Samenspel

Tijdens samenspel met andere kinderen leert de jeugdige zijn eigen vaardigheden kennen en passend in te zetten. Door succeservaringen kunnen jeugdigen nieuwe vaardigheden ontwikkelen en eigen maken om deze vervolgens in sociale situaties toe te passen.

 

Voorbeelden van doelen kunnen zijn:

 

  • Leren samenspelen en overleggen
  • Hulp vragen, plezier hebben, lachen
  • Leren opkomen voor jezelf, durven/doen
  • Opdoen van succeservaringen, werken aan zelfvertrouwen
  • Passend leren reageren op sociale situaties (stop-denk-doen)
  • Verbeteren van zelfinzicht, wat is de eigen rol van het kind bij het ontstaan van problemen en hoe kan dit ook anders?
  • Leren omgaan met teleurstellingen, zoals bij verlies in het spel
  • Emoties uiten non-verbaal of verbaal

Werkwijze

De intake met ouders vindt plaats met de psychomotorisch therapeut en de kinderfysiotherapeut. Tijdens de intake zal de hulpvraag besproken worden en aan de hand hiervan zullen de doelen, die passend bij de jeugdige, in overleg worden bepaald. De jeugdige hoeft niet aanwezig te zijn bij de intake.

De jeugdige gaat in een groepje van ca. 6-8 kinderen, 10 weken lang, werken aan de opgestelde doelen. Dat betekent dat er een duidelijke start en een duidelijk eind is en dat er geen nieuwe kinderen kunnen instromen.

Een gesloten groep biedt de veiligheid en de mogelijkheid een band met elkaar op te bouwen. Onze insteek is vooral positief denken en belonen. Afhankelijk van de doelen van de jeugdigen worden er passende werkvormen aangeboden, zodat er voor ieder kind mogelijkheden zijn om zich verder te ontwikkelen.

Vergoeding

Om deel te kunnen nemen aan Samenspel, is een verwijzing van de huisarts nodig. Na afstemming tijdens de intake, kan er een indicatie aangevraagd worden bij de gemeente voor de vergoeding van de PMT en gedragswetenschapper. De bijdrage van de kinderfysiotherapeut zal vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Dit zit in het basispakket.

In Samenspel werken wij samen met een kinderfysiotherapeut van het Kindercentrum Geesteren.

Aanmelden

Heeft u het gevoel dat uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken op het gebied van samenspel? Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op.