Professionaliteit en kwaliteit

Bij De Korenschoof hechten we veel waarde aan professionaliteit en kwaliteit van zorg. Daarom werken wij met een kwaliteitssysteem en zijn we gecertificeerd volgens verschillende keurmerken. Ook is De Korenschoof een erkend leerbedrijf. Wij leiden studenten van verschillende opleidingen op tot professionals en bieden  mogelijkheden tot het lopen van stages.

 

Kwaliteit Laat Je Zien

De Korenschoof is sinds 2011 gecertificeerd volgens het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien. Dit is hét keurmerk voor zorgboerderijen en het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg.

Waar staat Kwaliteit Laat Je Zien voor?

Het keurmerk helpt De Korenschoof om te blijven ontwikkelen en bewust keuzen te maken in ons aanbod. Het biedt onze jeugdigen de zekerheid dat er verantwoorde zorg wordt geboden. Financiers kunnen er van op aan dat wij voldoen aan het wettelijk kader.

Het keurmerk is uniek in de gelijkwaardige benadering van alle jeugdigen op de De Korenschoof met hun verschillende (wettelijke en financiële) achtergronden. Er is bijvoorbeeld één klachtenregeling die voor alle jeugdigen geldt en er wordt overal op dezelfde wijze getoetst. Wij maken als De Korenschoof door middel van het kwaliteitssysteem zichtbaar welke begeleiding en zorg we bieden, aan wie en door wie.

Zoönosen

Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Zoönosen zijn vaak diersoortspecifiek en kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. De meeste diersoorten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden, zoals landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten, schapen, paarden), wilde dieren (hazen, wilde zwijnen, muizen, ratten, vleermuizen) of huisdieren (honden, katten).

Sinds 2014 zijn wij gecertificeerd volgens het Zoönosen keurmerk. Onze dieren hebben veel contact met mensen. Daarom vinden wij het belangrijk om de risico’s op zoönosen te beperken. Met het Keurmerk Zoönosen tonen wij aan dat we maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken.